Autorzy:Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorki
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Odpowiedz na pytania na ...4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Odpowiedz na pytania na ...

17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie
20Zadanie

a) Klient sprzedaje 4000 dolarów. Kantor skupuje od klienta dolary za 3,74 zł (cena za jeden dolar). Aby obliczyć, ile złotych otrzyma klient mnożymy ilość dolarów przez cenę skupu:

`4000*3,74=14960\ ["zł"]` 

Odp: Klient, który sprzedał 4000 dolarów otrzymał 14 960 zł.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

b) Klient kupuje 1200 euro, więc kantor sprzedaje euro. Cena sprzedazy euro to 4,125 zł.

Aby obliczyć, ile złotych zapłaci klient, musimy pomnożyć 1200 przez 4,125:

`1200*4,125=4950\ ["zł"]` 

Odp: Aby kupić 1200 dolarów, klient musi zapłacić 4950 zł.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

c) Klient sprzedał 300 dolarów oraz 250 euro. Tzn, że kantor skupił od klienta 300 dolarów oraz 250 euro.

Obliczmy, ile złotych otrzymał klient (mnożymy ilość dolarów i euro przez odowiadającą im cenę skupu):

`300*3,74+250*4,11=1122+1027,5=2149,5\ ["zł"]` 

Obliczenia:

Po sprzedaniu dolarów i euro klient ma 2149,50 zł.

Za tę kwotę chce kupić franków szwajcarskich (czyli kantor sprzedaje klientowi franki). Aby obliczyć, ile klient kupi franków szwajcarskich, musimy podzilić 2149,50 przez 4,01:

`2149,50:4,01=214950:401~~536,035~~536` 

Obliczenia:

(wynik zaokrąglamy do 1 franka, czyli do jedności)

Odp: Za złotówki uzyskane ze sprzedaży klient kupił 536 franków szwajcarskich.