Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Oceń prawdziwość podanych ...4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Pole prostokąta o bokach ...  PRAWDA

Obliczmy pole prostokąta o wymiarach 3 cm x 4 cm.

`P_p=3*4=12\ [cm^2]` 

Obliczmy pole koła o promieniu równym 2 cm.

`P_k=pi*2^2=4pi\ [cm^2]` 

Przyjmując:

`pi~~3,14` 

`P_k=4pi~~4*3,14~~12,6\ [cm^2]` 

Pole prostokąta jest mniejsze od pola koła. 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Pole kwadratu o boku ...PRAWDA

Obliczmy pole kwadratu o boku długości 9𝜋 cm.

`P_(kw)=(9pi)^2=9^2*pi^2=81pi^2\ [cm^2]`  

Obliczmy pole koła o promieniu równym 5𝜋 cm.

`P_k=pi*(5pi)^2=pi*5^2*pi^2=25pi^3\ [cm^2]`  

Przyjmijmy, że:

`pi~~3,14` 

`P_(kw)=81pi^2~~81*(3,14)^2~~799\ [cm^2]` 

`P_k=25pi^3~~25*(3,14)^3~~774` 

Pole kwadratu jest większe od pola koła.