Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Czy wszystkie działania ...4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`sqrt(-6^2)=sqrt(-36)` 

Nie możemy wykonać powyższego działania, ponieważ w definicji pierwiastka, liczba znajdująca się pod pierwiastkiem musi być liczbą nieujmną.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`(sqrt(-6))^2` 

Podobnie jak powyżej, nie możemy wykonać tego działania, ponieważ liczba pod pierwiastkiem jest liczbą ujemną.

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

Dwa ostatnie działania możemy wykonać, ponieważ pod znakiem pierwiastka znajdują się liczby nieujemne.

Wynik obu poniższych działań wynosi 6.

`sqrt(6^2)=sqrt36=6` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`sqrt((-6)^2)=sqrt36=6`