Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Oceń prawdziwość podanych ...4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`"a)"\ root(3)(125)!=root(3)(-125)\ \ \ \ \ "FAŁSZ"` 

ponieważ:

`root(3)125=5` 

`root(3)(-125)=-5` 

`5!=-5` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`2sqrt64!=3root(3)64\ \ \ \ \ \ \ \ "FAŁSZ"` 

ponieważ:

`2sqrt64=2*8=16` 

`3root(3)(64)=3*4=12` 

`16!=12` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"b)"\ sqrt(36+64)!=sqrt36+sqrt64\ \ \ \ \ "FAŁSZ"` 

ponieważ:

`sqrt(36+64)=sqrt100=10` 

`sqrt36+sqrt64=6+8=14`  

`10!=14` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`sqrt(25*4)=sqrt25*sqrt4\ \ \ \ \ \ \ \ "PRAWDA"` 

ponieważ:

`sqrt(25*4)=sqrt100=10` 

`sqrt25*sqrt4=5*2=10`  

`10=10`