Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Mniejszy sześcian ma krawędź ...4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a) Obliczmy objętość mniejszego sześcianu o krawędzi długości a:

`V_m=a^3` 

Obliczmy objętość większego sześcianu o krawędzi długości 3a:

`V_w=(3a)^3=3^3*a^3=27a^3` 

Obliczamy, ile razy większa jest objętość większego sześcianu od objętości mniejszego sześcianu:

`V_w/V_m=(27strike(a^3))/strike(a^3)=27` 

Odp: Większy sześcian ma 27 razy większą objetość niż mniejszy sześcian.

` `

` ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )) ` 

b) Mniejszy sześcian ma krawędź długości a.

Większy sześcian ma krawędź długości xa (ponieważ krawędz zwiększamy x razy).

Obliczmy objętość mniejszego sześcianu o krawędzi długości a:

`V_m=a^3` 

Obliczmy objętość większego sześcianu o krawędzi długości 3a:

`V_w=(xa)^3=x^3*a^3`  

Obliczamy, ile razy większa jest objętość większego sześcianu od objętości mniejszego sześcianu:

`V_w/V_m=(x^3strike(a^3))/strike(a^3)=x^3`  

Odp: Sześcian, którego krawędź zwiększymy x razy ma objętość x3 razy większą niż objętość wyjściowego sześcianu.

` `