Autorzy:Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Ile razy liczba 2¹⁷ jest ...4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Aby obliczyć, ile razy liczba 217 jest mniejsza od liczby 220, dzielimy liczbę 220 przez liczbę 217 (sprawdzamy, ile razy mniejsza liczba "zmieści się" w większej liczbie).

`2^20/2^17=#overbrace(2*\ ...\ *2)^(20\ "razy")/#underbrace(2*\ ...\ *2)_(17\ "razy")` 

W liczniku mnożymy liczbę 2 dwadzieścia razy, a w mianowniku mnożymy liczbę 2 siedemnaście razy. Stąd licznik i mianownik możemy skrócić przez siedemnaście pomnożonych przez siebie dwójek.

`#overbrace(2*\ ...\ *2)^(20\ "razy")/#underbrace(2*\ ...\ *2)_(17\ "razy")=#overbrace(#overbrace(strike(2*\ ...\ *2))^(17\ "razy")*#overbrace(2*2*2)^(3\ "razy"))^(20 \ "razy")/#underbrace(strike(2\ *...\ *2))_(17\ "razy")=(2*2*2)/1=8` 

Liczba 217 jest 8 razy mniejsza od liczby 220

Odp: D