Autorzy:Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Wskaż wszystkie poprawne dokończenia ... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia ...

4Zadanie
5Zadanie
1Zadanie

I. Obliczamy wartość potęg zapisanych w podpunktach A. - E. i sprawdzamy, które z nich przyjmują wartość równą 16. 

Podkreślone podwójną linią potęgi przyjmują wartość równą 16. 

`ul(ul(A.)) \ (1/16)^-1=16^1=16`  

`ul(ul(B.)) \ (1/2)^-4=2^4=16` 

`C. \ (1/32)^-2=32^2=1024 !=16` 

`ul(ul(D.)) \ (-2)^4=2^4=16` 

`ul(ul(E.)) \ 2^4=16` 

Potęgi, których wartość jest równa 16 to: A., B., D. i E.   


II. Obliczamy wartość potęg zapisanych w podpunktach A. - E. i sprawdzamy, które z nich przyjmują wartość ujemną. 

Podkreślone podwójną linią potęgi przyjmują wartość ujemną. 

`A. \ (2 1/2)^(-2)=(5/2)^(-2)=(2/5)^2=4/25 \ > \ 0` 

`B. \ (-1/2)^(-6)=(-2)^6=2^6=64 \ > \ 0` 

`C. \ (-3 1/2)^(-2)=(-7/2)^(-2)=(-2/7)^2=(2/7)^2=4/49 \ > \ 0` 

`ul(ul(D.)) \ (-10)^(-3)=(-1/10)^3=-1/1000 \ < \ 0` 

`ul(ul(E.)) \ (-2/7)^2*(-1)^-1=(2/7)^2*(-1)^1=4/49*(-1)=-4/49 \ < \ 0`  

Potęgi, których wartość jest ujemna to: D. i E.