Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Przyjmij, że π=²²/₇, i oblicz przybliżoną 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przyjmij, że π=²²/₇, i oblicz przybliżoną

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

`a) \ \ l=2pi*6 \ "m"=12pi \ "m"~~12*22/7 \ "m"=264/7 \ "m"=37 5/7 \ "m"` 

`b) \ \ l=2pi*4 \ "cm"=8pi \ "cm"~~8*22/7 \ "cm"=176/7 \ "cm"=25 1/7 \ "cm"` 

`c) \ \ l=2pi*0,3 \ "dm"=0,6pi \ "dm"~~0,6*22/7 \ "dm"=3/5*22/7 \ "dm"=66/35 \ "dm"=1 31/35 \ "dm"` 

`d) \ \ l=2pi*0,05 \ "km"=0,1pi \ "km"~~0,1*22/7 \ "dm"=1/10*22/7 \ "dm"=22/70 \ "dm"=11/35 \ "km"`