Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Która z figur ma większe pole: a) kwadrat o boku 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

`a) \ \ P_1=a^2=(5 \ "cm")^2=25 \ "cm"^2` 

`P_2=pir^2=pi*(3 \ "cm")^2=pi*9 \ "cm"^2=9pi \ "cm"^2~~9*3,14 \ "cm"^2=28,26 \ "cm"^2` 

`P_1 \ \ < \ \ P_2` 

Większe pole ma koło o promieniu 3 cm.

`b) \ \ 4a=28 \ "cm" \ \ \ \ |:4` 

`a=28/4 \ "cm"=7 \ "cm"` 

`P_1=(7 \ "cm")^2=49 \ "cm"^2` 

`2pir=8pi \ "cm" \ \ \ \ |:2pi` 

`r=4 \ "cm"` 

`P_2=pi*(4 \ "cm")^2=pi*16 \ "cm"^2=16pi \ "cm"^2~~16*3,14 \ "cm"^2=50,24 \ "cm"^2` 

`P_1 \ \ < \ \ P_2` 

Większe pole ma koło o obwodzie 4π cm.