Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Obliczmy długość łuku, na którym jest oparty kąt środkowy 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Obliczmy długość łuku, na którym jest oparty kąt środkowy

4Zadanie
5Zadanie

Obliczmy długość całego okręgu o promieniu 8 cm.

`l=2pir=2pi*8 \ "cm"=16pi \ "cm"` 

Musimy dowiedzieć się, jaką częścią kąta pełnego jest kąt środkowy o mierze 48o, gdyż taką samą częścią całego okręgu jest łuk wyznaczony przez ten kąt środkowy. Obliczmy długość tego łuku:

`l=48^o/360^o*16pi \ "cm"=8/60*16pi \ "cm"=2/15*16pi \ "cm"=32/15 \ pi \ "cm"=2 2/15 \ pi \ "cm"`  

 

Odpowiedź:

Długość tego łuku wynosi 2 2/15π cm.