Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Na osi liczbowej zaznaczono cztery liczby : 2√2, π,√19, π/2.4.45 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Na osi liczbowej zaznaczono cztery liczby : 2√2, π,√19, π/2.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

`sqrt1 \ \ < \ \ sqrt2 \ \ < \ \ sqrt4` 

`1 \ \ < \ \ sqrt2 \ \ < \ \ 2` 

`2 \ \ < \ \ 2sqrt2 \ \ < \ \ 4` 

Na osi zaznaczono dwie liczby pomiędzy liczbami 2 i 4. Wiemy jednak że wartość liczby pi wynosi w przybliżeniu 3,14, więc jest to liczba:

`ulul(C=pi)` 

 

Drugą liczbą pomiędzy liczbami 3 i 4 jest liczba B, stąd:

`ulul(B=2sqrt2)` 

 

`sqrt16 \ \ < \ \ sqrt19 \ \< \ \ sqrt25`  

`4 \ \ < \ \ sqrt19 \ \ < \ \ 5`  

`ulul(D=sqrt19)` 

 

`pi/2~~(3,14)/2~~1,57` 

`ulul(A=pi/2)`