Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Ile liczb naturalnych znajduje się między √99 a √999?4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`sqrt99 \ \ < \ \ ? \ \ < \ \ sqrt999` 

Musimy znaleźć najmniejszą liczbę naturalną większa od √99 oraz największą liczbę naturalną mniejszą od √999.

`sqrt99 \ \ < \ \ sqrt100, \ ... \ , \ sqrt961 \ < \ \ sqrt999 ` 

`sqrt99 \ \ < \ \ 10, \ ... \ , \ \ 31 \ \ < \ \ sqrt999 ` 

Obliczmy, ile jest w sumie takich liczb:

`10, \ 11, \ 12, \ 13, \ 14, \ 15,\ 16, \ 17, \ 18, \ 19, \ - \ "10 liczb"` 

 `20, \ 21, \ 22, \ 23, \ 24, \ 25, \ 26, \ 27, \ 28, \ 29, \ - \ \ 10 \ "liczb"` 

`30, \ 31 \ - \ \ "2 liczby"` 

Razem:

`10+10+2=22`    

Odpowiedź:

Pomiędzy podanymi liczbami znajdują się 22 liczby.