Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Wyznacz dodatnią liczbę x z proporcji. a) x/3=12/x4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

`a) \ \ x/3=12/x \ \ \ \ \ \ |*3` 

`x=12/x*3 \ \ \ \ \ \ |*x` 

`x*x=12*3` 

`x^2=36`

Istnieją dwie liczby, które podniesione do kwadratu wynoszą 36 (6 i -6). W tym zadaniu natomiast jest mowa o dodatniej liczbie x, stąd:

`x=sqrt36=6` 

`b) \ \ 8/x=x/2 \ \ \ \ \ \ |*2` 

`8/x*2=x \ \ \ \ \ |*x` 

`8*2=x*x` 

`16=x^2` 

`x^2=16` 

Istnieją dwie liczby, które podniesione do kwadratu wynoszą 16 (4 i -46). W tym zadaniu natomiast jest mowa o dodatniej liczbie x, stąd:

`x=sqrt16=4` 

`c) \ \ x/88=22/x \ \ \ \ |*88`  

`x=22/x*88 \ \ \ \ |*x` 

`x*x=22*88` 

`x^2=2*11*8*11` 

`x^2=16*11^2` 

`x^2=4^2*11^2` 

`x^2=(4*11)^2`

`x^2=44^2` 

Istnieją dwie liczby, które podniesione do kwadratu wynoszą 442 (liczby 44 i -44). W tym zadaniu natomiast jest mowa o dodatniej liczbie x, stąd:

`x=44`

`d) \ \ x/7=6/x \ \ \ \ \ |*7` 

`x=6/x*7 \ \ \ \ \ |*x` 

`x*x=6*7`  

`x^2=42` 

Istnieją dwie liczby, które podniesione do kwadratu wynoszą 42 (liczby 42 i -42). W tym zadaniu natomiast jest mowa o dodatniej liczbie x, stąd:

`x=sqrt42`