Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Masa neutronu wynosi około 1,8∙10²⁷ kg, a masa Saturna4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Masa neutronu wynosi około 1,8∙10²⁷ kg, a masa Saturna

4Zadanie
5Zadanie

`(1,8*10^(-27))/(9*10^(-31))=(1,8)/9*10^(-27)/10^(-31)=18/90*10^(-27-(-31))=2/10*10^(-27+31)=0,2*10^4=2000` 

Odpowiedź:

Neutron jest 2000 razy cięższy od elektronu.