Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Zapisz w postaci jednej potęgi. a) 2⁷:2⁵ b) 7-⁶:7-³4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zapisz w postaci jednej potęgi. a) 2⁷:2⁵ b) 7-⁶:7-³

2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

`a) \ \ 2^7:2^5=2^7/2^5=(strike(2*2*2*2*2)*2*2)/strike(2*2*2*2*2)=2*2=2^2` 

`b) \ \ 7^(-6):7^(-3)=1/7^6:1/7^3=1/7^6*7^3/1=1/(strike(7*7*7)*7*7*7)*strike(7*7*7)/1=1/(7*7*7)=1/7^3=7^(-3)` 

`c) \ \ 3^2:3^(-4)=3^2:1/3^4=3^2*3^4/1=3^2*3^4=3^(2+4)=3^6`