Autorzy:Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Określ, czy podana liczba jest dodatnia czy ujemna.4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Określ, czy podana liczba jest dodatnia czy ujemna.

7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

Liczba dodatnia podniesiona do potęgi o jakimkolwiek wykładniku jest dodatnia.

Liczba ujemna podniesiona do nieparzystej potęgi daje w wyniku liczbę ujemną.

Liczba ujemna podniesiona do parzystej potęgi daje w wyniku liczbę dodatnią.

a) Podana liczba jest dodatnia.

b) Podana liczba jest ujemna.

c) Podana liczba jest dodatnia.

d) Podana liczba jest ujemna.

e) Podana liczba jest dodatnia.

f) Podana liczba jest ujemna.