Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Poniżej narysowano...4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Poniżej narysowano...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Trójkąt ABC jest równoramienny, więc kąt ACB ma miarę: 180° - (55° + 55°) =180° - 110°=70°

Trójkąt DEF jest równoramienny, więc kąt DFE i EDF ma miarę: 180° - 110° =70° : 2=35°

Trójkąt GHI jest równoramienny, więc kąt IGH : (180° - 150°)=30°

Trójkąt JKL jest równoramienny, więc kąt JLK ma miarę 65°, a kąt JKL ma miarę 180° - (65° + 65°) =180° - 130°=50°

Trójkąt OMN jest równoramienny, więc kąt MON ma taką samą miarę jak kąt MNO, kat MNO i kąt MON ma miarę (180° - 90°) : 2=90° : 2=45 °

Trójkąt PRS jest równoboczny więc kąt PRS, kąt RSP i kąt SPR mają taką samą miarę, czyli 180 ° : 3=60°