Autorzy:Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Paweł złożył 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`"kwota wpłacona na lokatę:"\ \ \ 1000` 

`"oprocentowanie w skali roku:"\ \ \ p%`  

Wiemy, że oprocentowanie wynosi p% w skali roku, a od odsetek pobierany jest podatek 20%, więc odsetki, które faktycznie otrzymuje klient, stanowią 100%-20%=80% odsetek naliczonych przez bank. 

`"uzyskane odsetki:"\ \ \ 80%*p%*1000=80/100*p/strike100^1*strike1000^10=80/100*p*10=4/strike5^1*p*strike10^2=8p` 

 

Wiemy, że nagroda 450 zł i uzyskane odsetki pozwoliły na zakup mikrofonu za 500 zł, więc możemy zapisać nierówność (nierówność, ponieważ w treści zadania nie podano informacji, czy Paweł wydał całą kwotę, czy też coś mu zostało):

`450+8p>=500\ \ \ |-450` 

`8p>=50\ \ \ |:8` 

`p>=6,25` 

 

Odpowiedź:

Minimalne oprocentowanie lokaty, przy którym sytuacja opisana w zadaniu jest możliwa, to 6,25%.