Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Odpowiedz TAK lub...4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Odpowiedz TAK lub...

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

a) Tak, istnieje ( powstanie trójkąt o podstawie 1 cm i ramionach 1km 

b) Nie, nie istnieje ponieważ 1cm + 1 cm < 1km