Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Uzupełnij tabelki. 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Równoboczny:

`3*11=33 cm`

`3 * 4 1/3 =3*13/3=13 cm`

`9:3=3 cm`

`60:3=20m`

`x+x+x=3x`

`6c:3=2c`

Równoramienny:

`2+2*4=10cm`

`1+2*6 1/2=1+2*13/2=1+13=14m`

`a+2b=16 => a=16-2b=16-(6*2)=16-12=4`

`a+2b=60 => b= (60-a)/2=50/2=25cm`

`x+y+y=x+2y`

`y+x+x=y+2x`

 

 

Długość boku trójkąta równobocznego  `11 cm` `4 1/3 cm` `3 cm` `20 m` `x` `2*c`
Obwód trójkąta równobocznego `33 cm` `13 cm` `9 cm` `60 m` `3*x` `6*c`

 

` `

Długość podstawy trójkąta równoraminnego `2cm` `1 m` `4m` `10cm` `x` `y`
Długość ramienia trójkąta równoraminnego `4cm` `6 1/2m` `6m` `25cm` `y` `x`
Obwód trójkąta równoraminnego `10cm` `14m` `16m` `60cm` `x+2y` `y+2x`
Odpowiedź:`