Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Długość boku podstawy prostopadłościanu jest równa 2,4 dm, a 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Długość boku podstawy prostopadłościanu jest równa 2,4 dm, a

14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie

Obliczmy długość drugiego boku podstawy prostopadłościanu:

`2/3*2,4 \ "dm"=strike2^1/strike3^1*strike24^8/strike10^5 \ "dm"=1 3/5 \ "dm"` 

Obliczmy długość wysokości tego prostopadłościanu (długość krawędzi bocznej):

`1 3/5 \ "dm"+2,4 \ "dm"=1 6/10 \ "dm"+2 4/10 \"dm"=4 \ "dm"` 

Obliczamy sumę długości wszystkich krawędzi tego graniastosłupa:

`4*2,4 \ "dm"+4*1 3/5 \ "dm"+4*4 \ "dm"=9,6 \ "dm"+4*8/5 \ "dm"+16 \ "dm"=25,6 \ "dm"+32/5 \ "dm"=` 

`=25,6 \ "dm"+6 2/5 \ "dm"=25,6 \ "dm"+6,4 \ "dm"=32 \ "dm"` 

Odpowiedź:

Suma długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu to 32 dm.