Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Bok pewnego wielokąta foremnego ma długość 12 cm, a suma 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Bok pewnego wielokąta foremnego ma długość 12 cm, a suma

9Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta jest iloczynem 180° i liczby boków wielokąta pomniejszonej o 2.

`(n-2)*180^o` 

Szukamy wielokąta, którego suma miar kątów wewnętrznych wynosi 2340°.

`(n-2)*180^o=2340^o` 

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta jest iloczynem 180° i liczby boków wielokąta pomniejszonej o 2, więc jeśli tą sumę podzielimy na 180°, otrzymamy liczbę boków wielokąta pomniejszoną o 2.

`2340^o:180^o=234:18=13` 

`n-2=13` 

Liczba boków wielokąta pomniejszona o 2 to 13, stąd liczba boków wielokąta to liczba o 2 większa niż 13, czyli:

`n=13+2=15` 

Wielokąt, o którym mowa w zadaniu to piętnastokąt.Wielokąt foremny ma wszystkie boki równej długości, stąd jego obwód to piętnastokrotność długości jednego boku.

`O=15*2 \ "cm"=60 \ "cm"`