Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Oblicz długość podstawy trójkąta o polu4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`P=1/2*a*h`

Jeśli podstawa trójkąta jest oznaczona jako a, to wysokość h opuszczona na tę podstawę, która jest od tej podstawy dwa razy dłuższa, można zapisać jako:

`2*a` 

Wtedy wzór na pole trójkąta przybiera następującą postać:

`P=1/2*a*2*a` 

`P=1/strike2^1*strike2^1*a*a`

`P=a*a` 

Podstawmy do powyższej równości za P podaną wielkość pola tego trójkąta.

`64 \ "cm^2=a*a` 

`8 \ "cm"*8 \ "cm"=a*a` 

Równość jest spełniona dla:

`a=8 \ "cm"` 

Odpowiedź:

Długość podstawy tego trójkąta wynosi 8 cm.