Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
W trójkącie jeden z kątów wewnętrznych ma miarę 27° i jest dwa razy 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W trójkącie jeden z kątów wewnętrznych ma miarę 27° i jest dwa razy

11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie
20Zadanie
21Zadanie

Jeden z kątów trójkąta ma miarę 27°. Obliczmy miarę drugiego, dwa razy większego kąta tego trójkąta:

`27^o*2=54^o` 

Korzystając ze znajomości sumy miar kątów w trójkącie (180°), obliczmy miarę ostatniego kąta wewnętrznego tego trójkąta:

`180^o-(27^o +54^o)=180^o-81^o=99^o` 

Odpowiedź:

Miary kątów wewnętrznych tego trójkąta to 27°, 54° i 99°.