Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Podaj przykład trzech liczb całkowitych, których: a) suma4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Podaj przykład trzech liczb całkowitych, których: a) suma

9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie

`a) \ \ ul(-12, \ 10, \ 20)`

`-12+10+20=18` 

`-12*10*20=-120*20=-2400` 

`ul(-2, \ 4, \ 50)` 

`50+(-2)+4=52` 

`(-2)*4*50=(-8)*50=(-400)` 

`b) \ \ \ ul(-50, \ -2, \ 20) ` 

`-50+(-2)+20=(-52)+20=(-32)` 

`(-50)*(-2)*20=100*20=2000` 

`ul(-4, -15, \ 15)` 

`-4+(-15)+15=(-4)` 

`(-4)*(-15)*15)=60*15=900` 

 

W rozwiązaniu podano dla każdego podpunktu dwa przykładowe zestawy liczb.