Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Średnia arytmetyczna czterech liczb ... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a, b, c, d - liczby, których średnia arytmetyczna wynosi 3,2.

`(a+b+c+d)/4=3,2 \ \ \ \ \ \ \ |*4`  
`a+b+c+d=12,8`  

Suma tych czterech liczb wynosi 12,8. 


Chcemy teraz obliczyć o ile należy zwiększyć jedną z liczb, aby średnia wzrosła o 1, czyli wynosiła 3,2+1=4,2. 

x - liczba o jaką należy zwiększyć jedną z liczb, z których obliczamy średnią [x nie jest dodatkową liczbą, z której obliczamy średnią, a liczbą jaką należy dodać do jednej z czterech liczb,  których tą średnią obliczamy]. 

`(a+b+c+d+x)/4=4,2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*4` 
`a+b+c+d+x=16,8` 

Wiemy, że a+b+c+d=12,8, zatem:
`12,8+x=16,8 \ \ \ \ \ \ \ |-12,8` 
`x=4` 


Odpowiedź:
Jedną z liczb należy zwiększyć o 4, aby średnia wzrosła o 1.