Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Oblicz błąd bezwzględny i błąd względny 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Oblicz błąd bezwzględny i błąd względny

2Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

Należy pamiętać, że liczba oraz jej przybliżenie muszą być wyrażone w jednakowych jednostkach. 

 

`a)` 

`a=7\ m=700 \ cm` 

Obliczamy błąd bezwzględny:

`|x-a|=|686-700|=|-14|=14\ [cm]` 

 

 

Obliczamy błąd względny:

`|x-a|/|x|=14/|686|=14/686=0,020408...=2,0408%` 

 

 

`b)` 

`x=18,95\ cm=189,5\ mm`

 

`|x-a|=|189,5-190|=|-0,5|=0,5\ [mm]` 

`|x-a|/|x|=(0,5)/|189,5|=(0,5)/(189,5)=0,00263...=0,263%` 

 

 

`c)` 

`a=4,5\ t=4500\ kg` 

 

`|x-a|=|4532-4500|=|32|=32\ [kg]` 

`|x-a|/|x|=32/|4532|=32/4532=0,00706...=0,706%` 

 

 

`d)` 

`x=0,838\ kg=838\ g` 

 

`|x-a|=|838-850|=|-12|=12\ [g]` 

`|x-a|/|x|=12/|838|=12/838=0,01431...=1,431%`