Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Przeczytaj przykład w ramce 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przeczytaj przykład w ramce

6Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

`a)` 

`3(2-1/6x)>=-0,5x+1` 

`6-3/6x>=-0,5x+1` 

`6-1/2x>=-1/2x+1\ \ \ |+1/2x` 

`6>=1` 

Nierówność jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą.

 

 

`b)` 

`-2/3(3x-2)>1/2(3-4x)\ \ \ \ |*6` 

`-4(3x-2)>3(3-4x)` 

`-12x+8>9-12x\ \ \ |+12x` 

`8>9` 

Nierówność jest sprzeczna.

 

 

`c)` 

`(x-2)/2<(3x-4)/6-1\ \ \ \ \ |*6` 

`3(x-2)<3x-4-6` 

`3x-6<3x-10\ \ \ |-3x` 

`-6< -10` 

Nierówność jest sprzeczna.

 

 

`d)` 

`(4-3x)/3>=(2-5x)/5+5\ \ \ \ |*15` 

`5(4-3x)>=3(2-5x)+75` 

`20-15x>=6-15x+75` 

`20-15x>=81-15x\ \ \ |+15x` 

`20>=81` 

Nierówność jest sprzeczna.

 

 

`e)` 

`(x-3)/2<(2x+1)/3-(x-2)/6\ \ \ |*6` 

`3(x-3)<2(2x+1)-(x-2)` 

`3x-9<4x+2-x+2` 

`3x-9<3x+4\ \ \ |-3x` 

`-9<4` 

Nierówność jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą.  

` `