Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Oblicz. Odpowiedź podaj w notacji wykładniczej 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`a)\ (7,2*10^18*strike(4,9)^7*10^7)/(strike(5,6)^8*10^32)=(strike(7,2)^(0,9)*7*10^18*10^7)/(strike8^1*10^32)=(6,3*10^25)/10^32=6,3*10^(25-32)=6,3*10^-7` 

`b)\ (1,44*10^11*strike(5,4)^3*10^23)/(strike(1,8)^1*10^5*3,6*10^8)=(1,44*10^11*10^23*strike3^1)/(10^5*10^8*strike(3,6)^(1,2))=(strike(1,44)^(1,2)*10^34)/(10^13*strike(1,2)^1)=1,2*10^(34-13)=1,2*10^21` 

`c)\ 4\ 410\ 000\ 000:0,021=(4,41*10^9):(21*10^-3)=(4,41*10^9)/(21*10^-3)=(4,41)/21*10^9/10^-3=` 

`\ \ \ =0,21*10^(9-(-3))=0,21*10^(9+3)=0,21*10^12=0,21*10*10^11=2,1*10^11` 

`d)\ 10\ 240:0,000\ 000\ 08=(1,024*10^4):(8*10^-8)=(1,024*10^4)/(8*10^-8)=(1,024)/8*10^4/10^-8=` 

`\ \ \ =0,128*10^(8-(-4))=0,128*10^(8+4)=0,128*10^12=0,128*10*10^11=1,28*10^11` 

`e)\ 0,000\ 000\ 216:360\ 000=(216*10^-9):(36*10^4)=(216*10^-9)/(36*10^4)=216/36*10^-9/10^4=`  

`\ \ \ =6*10^(-9-4)=6*10^-13` 

`f)\ 0,000\ 000\ 000\ 08:2,5=(8*10^-11):2,5=(8*10^-11)/(2,5)=8/(2,5)*10^-11=80/25*10^-11=`           

`\ \ \ =16/5*10^-11=3,2*10^-11`