Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Kwotę 3000 zł wpłacono do banku A 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Obliczmy, ile wyniosły odsetki uzyskane po roku w banku A (p% z 3000 zł):

`p%*3000=p/strike100^1*strike3000^30=30p` 

 

 

Obliczamy, ile wyniosły odsetki uzyskane po roku w banku B ((p+2)% z 4000 zł):

`(p+2)%*4000=(p+2)/strike100^1*strike4000^40=40(p+2)=40p+80` 

 

Wiemy, że odsetki wyniosły łącznie 360 zł:

`30p+40p+80=360` 

`70p+80=360\ \ \ \ |-80` 

`70p=280\ \ \ |:70` 

`p=4`