Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Wśród poniższych liczb 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`a)` 

`4-sqrt12/3=4-(sqrt4*sqrt3)/3=4-(2sqrt3)/3` 

`14-sqrt196=14-14=0` 

`2sqrt16-sqrt36=2*4-6=8-6=2` 

 

`"liczba niewymierna:"\ \ \ 4-sqrt12/3` 

`"przybliżona wartość tej liczby:"\ \ 4-(2sqrt3)/3~~4-(2*1,73)/3=4-(3,46)/3~~4-1,153=2,847`  

`"największa liczba całkowita mniejsza od tej liczby:"\ \ \ 2` 

 

 

 

`b)` 

`sqrt2/sqrt8=sqrt(2/8)=sqrt(1/4)=1/2` 

`sqrt(1 4/25)=sqrt(29/25)=sqrt29/sqrt25=sqrt29/5` 

`sqrt12*sqrt75=sqrt(12*75)=sqrt(4*3*3*25)=sqrt(4*9*25)=sqrt4*sqrt9*sqrt25=2*3*5=30` 

 

`"liczba niewymierna:"\ \ \ sqrt(1 4/25)` 

`"przybliżona wartość tej liczby:"\ \ \ sqrt29/5>sqrt25/5=5/5=1\ \ \ ("więcej niż 1")` 

`"największa liczba całkowita mniejsza od tej liczby:"\ \ \ 1` 

 

 

 

`c)` 

`sqrt49/3+root(3)729/4=7/3+9/4=2 1/3+2 1/4=2 4/12+2 3/12=4 7/12` 

`sqrt81+root(3)81=9+root(3)81` 

 

`"liczba niewymierna:"\ \ \ sqrt81+root(3)81` 

`"przybliżona wartość tej liczby:"\ \ \ 9+root(3)81>9+root(3)64=9+4=13\ \ \ \ ("więcej niż 13")` 

`"największa liczba całkowita mniejsza od tej liczby:"\ \ \ 13` 

 

 

 

`d)` 

`root(3)7*root(3)49=root(3)(7*49)=root(3)(7*7*7)=root(3)(7^3)=7` 

`root(3)5*root(3)125=root(3)5*5` 

 

`"liczba niewymierna:"\ \ \ root(3)5*root(3)125` 

`"przybliżona wartość tej liczby:"\ \ \ root(3)5*5~~1,71*5=8,55` 

`"największa liczba całkowita mniejsza od tej liczby:"\ \ \ 8`