Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Uporządkuj liczby 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

`a=(1-0,125*1/2)/(7/8-8/7)=(1-1/8*1/2)/(49/56-64/56)=(1-1/16)/(-15/56)=(15/16)/(-15/56)=15/16:(-15/56)=strike15^1/16*(-56/strike15^1)=-56/16=-7/2=-3 1/2` 

 

`b=2 3/5*4 6/11*3 5/13*(-1/4)=strike13^1/strike5^1*strike50^10/11*44/strike13^1*(-1/4)=10/strike11^1*strike44^4*(-1/4)=strike40^10*(-1/strike4^1)=-10` 

 

`c=24/11*1,5*2,75*(-1 1/3)=24/11*1 1/2*2 3/4*(-4/3)=strike24^6/strike11^1*3/2*strike11^1/strike4^1*(-4/3)=strike6^3*3/strike2^1*(-4/3)=strike9^3*(-4/strike3^1)=-12` 

 

Porządkujemy liczby w kolejności rosnącej:

`c<b<a`