Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Zaznacz na płaszczyźnie4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zaznacz na płaszczyźnie

1Zadanie

`a)` 

`-3x+2y-6>0\ \ \ |+3x+6` 

`2y>3x+6\ \ \ |:2` 

`y>3/2x+3` 

 

Musimy narysować przerywaną linią prostą y=3/2x+3, a następnie zaznaczyć obszar znajdujący się nad tą prostą. 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów należących do tej prostej:

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=3/2*0+3=0+3=3\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (0;\ 3)` 

`x=-2\ \ \ ->\ \ \ y=3/2*(-2)+3=-3+3=0\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (-2;\ 0)` 

 

 

 

`b)` 

Musimy narysować prostą y=-½x-1, a następnie zaznaczyć obszar znajdujący się nad prostą. 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów należących do tej prostej:

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*0-1=0-1=-1\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (0;\ -1)` 

`x=2\ \ \ ->\ \ \ y=-1/2*2-1=-1-1=-2\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (2;\ -2)` 

 

 

`c)` 

`y-2x<=-3\ \ \ |+2x` 

`y<=2x-3` 

 

Musimy narysować prostą y=2x-3, a następnie zaznaczyć obszar znajdujący się pod prostą. 

Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów należących do tej prostej: 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=2*0-3=0-3=-3\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (0;\ -3)` 

`x=1\ \ \ ->\ \ \ y=2*1-3=2-3=-1\ \ \ ->\ \ \ "punkt"\ (1;\ -1)`