Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Nie wykonując dzielenia podaj, które spośród liczb 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Nie wykonując dzielenia podaj, które spośród liczb

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
  • Aby liczba dzieliła się przez 15 musi dzielić się przez 3 i przez 5, co oznacza, że suma jej cyfr musi byc liczbą podzielną przez 3 oraz jej ostatnią cyfrą musi być 0 lub 5. 
  • Aby liczba dzieliła się przez 45, musi dzielić się przez 9 i przez 5, co oznacza, że suma jej cyfr musi być liczbą podzielną przez 9 oraz jej ostatnią cyfrą musi być 0 lub 5
  • Aby liczba dzieliła się przez 75, musi dzielić się przez 3 i przez 25, co oznacza, że suma jej cyfr musi być liczbą podzielną przez 3 oraz jej dwie ostatnie cyfry to 00, 25, 50 lub 75. 

 

`a)` 

`1+1+5+5=12` 

 

Liczba 1155 jest podzielna przez 15. 

 

`b)` 

`9+8+2+5=24` 

Liczba 9825 jest podzielna przez 15 i 75. 

 

`c)` 

`5+1+6+5=17` 

Liczba 5165 nie jest podzielna przez 15, 45 ani 75.

 

 

`d)` 

`8+2+3+5=18` 

Liczba 8235 jest podzielna przez 15 i 45.