Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Uzasadnij, że dla dowolnej liczby z wartość podanego 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzasadnij, że dla dowolnej liczby z wartość podanego

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie

`a) \ \ (3x-6)(4x-2)-(6x+3)(2x-6)=12x^2-6x-24x+12-(12x^2-36x+6x-18)=` 

`=12x^2-30x+12-(12x^2-30x-18)=strike(12x^2)-30x+12-strike(12x^2)+30x+18=6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ` 

`b) \ \ (3x-2)(2x-1)-(5x-2)(x-1)=(6x^2-3x-4x+2)-(5x^2-5x-2x+2)=` 

`=(6x^2-7x+2)-(5x^2-7x+2)=ul(ul(6x^2))-ul(7x)+2-ul(ul(5x^2))+ul(7x)-2=x^2` 

Każda liczba podniesiona do kwadratu daje w wyniku liczbę nie mniejszą niż 0 ( w przypadku x=0, x2=02=0,  przypadku liczb ujemnych np. -1, (-1)2=1), czyli liczbę nieujemną.