Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Oblicz pole fragmentu pierścienia wyznaczonego 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Oblicz pole fragmentu pierścienia wyznaczonego

8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Pole tego fragmentu pierścienia obliczymy, odejmując od pola wycinka kołowego o promieniu 9 cm+3 cm=12 cm (którego brzeg ogranicza ten fragment pierścienia od zewnątrz) pole wycinka kołowego, który ogranicza ten fragment pierścienia od wewnątrz.

`P_1=20^o/360^o*pi*(12 \ "cm")^2=1/strike18^1*pi*strike144^8 \ "cm"^2=8pi \ "cm"^2` 

`P_2=20^o/360^o*pi*(9 \ "cm")^2=1/strike18^2*pi*strike81^9 \ "cm"^2=9/2pi \ "cm"^2=4 1/2pi \ "cm"^2` 

`P=8pi \ "cm"^2-4 1/2pi \ "cm"^2=3 1/2pi \ "cm"^2` 

Odpowiedź:

Pole fragmentu pierścienia zaznaczonego na rysunku wynosi  3½π cm².