Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Dyrektor centrum kultury planuje zatrudnienie grupy 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dyrektor centrum kultury planuje zatrudnienie grupy

9Zadanie
10Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

Pracę którą trzeba wykonać można określić jako iloczyn liczby pracowników i czasu trwania tej pracy:

`25*30=750` 

Wyprowadźmy wzór opisujący zależność pomiędzy liczbą pracowników x, a czasem trwania pracy y, (korzystamy z powyższego iloczynu, zamiast wartości liczbowych wstawiamy symbole):

`x*y=750 \ \ \ \ |:x` 

`y=750/x` 

Teraz możemy obliczyć w jakim czasie taką samą pracę wykona 20 pracowników, podstawiając tę liczbę pracowników do wyprowadzonego wzoru:

`y=750/x=750/20=37,5 \ "h"` 

Odpowiedź:

Gdyby dyrektor zatrudniłby 20 osób, budowa sceny zajęłaby 37,5 godziny.