Autorzy:Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Co trwa dłużej...4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

`0,02*60=0,02*10*6=0,2*6=1,2" minuty" ` 

`150:60=2,5 " minuty" ` 

`"0,02 godziny "<" 150 sekund"` 

 

`0,4*24=9,6" godziny" ` 

`"9 i pół godziny - 9,5 godziny "` 

`"0,4 doby ">" 9 i pół godziny"` 

 

`0,001*60*60=0,06*60=3,6" sekundy" ` 

`3 1/4 =3,25 " sekundy" ` 

`"0,001 godziny ">" "3 1/4 " sekundy"` 

 

`0,02*24*60=0,48*60=28,8" minuty" `   

`3*15=45" minuty" ` 

`"0,002 doby "<" 3 kwadranse"`