Autorzy:Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W wyborach startują 3 partie 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oznaczmy zgodnie z informacjami podanymi w zadaniu:

`x\ \ -\ \ "poparcie dla Żółtych (%)"`  

`x+1/2x=1 1/2x\ \ -\ \ "poparcie dla Niebieskich (%)"` 

`x+25%*x=x+25/100x=x+1/4x=1 1/4x\ \ -\ \ "poparcie dla Pomarańczowych (%)"` 

`25%\ \ -\ \ "wyborcy niezdecydowani"` 

 

Wszystkie te wielkości muszą dać razem całość, czyli 100%:

`x+1 1/2x+1 1/4x+25%=100%\ \ \ |-25%` 

`x+1 2/4x+1 1/4x=75%` 

`3 3/4x=75%` 

`15/4x=75%\ \ \ |:15` 

`1/4x=5%\ \ \ |*4` 

`x=20%` 

`1 1/2x=1 1/2*20%=3/strike2^1*strike20^10%=30%` 

`1 1/4x=1 1/4*20%=5/strike4^1*strike20^5%=25%` 

 

Zapiszmy informacje o poparciach dla kolejnych partii:

`"paria Żółtych:"\ \ \ 20%` 

`"partia Niebieskich:"\ \ \ 30%` 

`"partia Pomarańczowych:"\ \ \ 25%` 

`"wyborcy niezdecydowani:"\ \ \ 25%` 

 

 

 

`a)` 

Obliczamy, jaki kąt odpowiada kolejnym partiom (pamiętając, że kąt pełny ma 360 stopni). 

`"partia Żółtych:"\ \ \ 20%*360^o=0,2*360^o=72^o` 

`"partia Niebieskich:"\ \ \ 30%*360^o=0,3*360^o=108^o` 

`"partia Pomarańczowych:"\ \ \ 25%*360^o=1/4*360^o=90^o` 

`"wyborcy niezdecydowani:"\ \ \ 90^o` 

 

Rysujemy diagram kołowy:

 

 

 

`b)` 

`"partia Niebieskich:"\ \ \ 30%+8%=38%` 

`"partia Żółtych:"\ \ \ 20%-25%*20%=20%-0,25*20%=20%-5%=15%` 

`"wyborcy niezdecydowani:"\ \ \ 15%` 

`"partia Pomarańczowych:"\ \ \ 100%-(38%+15%+15%)=100%-68%=ul(ul(32%))`