Autorzy:Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Rozwiąż równanie 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

`a)` 

`5-(3x-13)/7=3x\ \ \ \ |*7` 

`35-(3x-13)=21x` 

`35-3x+13=21x` 

`48-3x=21x\ \ \ |+3x` 

`24x=48\ \ \ |:24` 

`x=2` 

 

 

 

`b)` 

`(3+2x)/2+8=(5x+1)/5\ \ \ \ |*10` 

`5(3+2x)+80=2(5x+1)` 

`15+10x+80=10x+2` 

`10x+95=10x+2\ \ \ |-10x` 

`95=2` 

Otrzymaliśmy sprzeczność, więc równanie nie ma rozwiązań. 

 

 

`c)` 

`(2x-1)/3-1=(5-2x)/4+(x-1)/6+2\ \ \ \ \ |*12` 

`4(2x-1)-12=3(5-2x)+2(x-1)+24` 

`8x-4-12=15-6x+2x-2+24` 

`8x-16=-4x+37\ \ \ |+4x`  

`12x-16=37\ \ \ |+16` 

`12x=53\ \ \ |:12` 

`x=53/12=4 5/12` 

 

 

`d)` 

`(7(2x-3))/15+2/3x=2-(3(4-x))/2\ \ \ \ |*30` 

`2*7(2x-3)+20x=60-15*3(4-x)` 

`28x-42+20x=60-180+45x` 

`48x-42=-120+45x\ \ \ \ |-45x` 

`3x-42=-120\ \ \ |:3` 

`x-13=-40\ \ \ |+13` 

`x=-27`