Autorzy:Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Zapisz liczby słownie.4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

a)

`1984 \ - \ "tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery"`

`25\ 600\ -\ "dwadzieścia pięć tysięcy sześćset"` 

`1\ 300\ 900 \ - \ "jeden milion trzysta tysięcy dziewięćset"` 

 

b)

`"siedem tysięcy dziewięć" \ - \ 7009`

`"dwadzieścia tysięcy sto osiem"\ -\ 20\ 108` 

`"milion pięćset tysięcy czterdzieści"\ -\ 1\ 500\ 040`