Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Podane poniżej rozwiązanie 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Podane poniżej rozwiązanie

92Zadanie

`a)` 

`2.\ "Jeśli"\ 3x-2>=0,\ "czyli"\ x in <<2/3;\ +infty),`  

`\ \ \ "to równanie przybiera postać:"` 

`\ \ \ 3x-2+x=10` 

`\ \ \ 4x-2=10\ \ \ |+2` 

`\ \ \ 4x=12\ \ \ |:4` 

`\ \ \ x=3` 

`\ \ \ "Zauważmy, że"\ 3 in <<2/3;\ +infty)` 

`"Liczbami spełniającymi równanie są"\ -4\ "i"\ 3.` 

 

 

`b)` 

`1.\ "Jeśli"\ 5x-2<0,\ "czyli"\ x in (-infty;\ 2/5),`   

`\ \ \ "to równanie przybiera postać:"` 

`\ \ \ -(5x-2)-3x=2` 

`\ \ \ -5x+2-3x=2` 

`\ \ \ -8x+2=2\ \ \ |-2` 

`\ \ \ -8x=0\ \ \ |:(-8)` 

`\ \ \ x=0` 

`\ \ \ "Zauważmy, że"\ 0 in (-infty;\ 2/5)`  

 

`"Liczbami spełniającymi równanie są"\ 0\ "i"\ 2.` 

 

 

 

`c)` 

`1.\ "Jeśli"\ 4x+2<0,\ "czyli"\ x in (-infty;\ -1/2),` 

`\ \ \ "to równanie przybiera postać:"` 

`\ \ \ -(4x+2)-x=3` 

`\ \ \ -4x-2-x=3` 

`\ \ \ -5x-2=3\ \ \ |+2` 

`\ \ \ -5x=5\ \ \ |:(-5)` 

`\ \ \ x=-1` 

`\ \ \ "Zauważmy, że"\ -1 in (-infty;\ -1/2)` 

 

 

`2.\ "Jeśli"\ 4x+2>=0,\ "czyli"\ x in <<-1/2;\ +infty),` 

`\ \ \ "to równanie przybiera postać:"` 

`\ \ \ 4x+2-x=3` 

`\ \ \ 3x+2=3\ \ \ |-2` 

`\ \ \ 3x=1\ \ \ |:3` 

`\ \ \ x=1/3` 

`\ \ \ "Zauważmy, że"\ 1/3in <<-1/2;\ +infty)` 

 

`"Liczbami spełniającymi równanie są"\ -1 \ "i"\ 1/3.`