Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

`a)\ 15%*50=15/strike100^2*strike50^1=15/2=7 1/2` 

`b)\ 25%*9,6=25/100*9,6=1/4*9,6=2,4` 

`c)\ 124%*450=124/100*450=62/strike50^1*strike450^9=558` 

`d)\ 6,5%*320=0,065*320=20,8` 

`e)\ 1,1%*3,75=0,011*3,75=0,04125` 

`f)\ 3%_o*5,5=0,003*5,5=0,0165`