Autorzy:Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Korzystając z podanych rozkładów ...4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Korzystając z podanych rozkładów ...

6Zadanie
7Zadanie

Czy liczba 4620 jest podzielna przez 4? TAK

Liczbę 4620 możemy zapisać w postaci iloczynu:

`4*3*5*7*11` 

ponieważ w rozkładzie na czynniki pierwsze występują dwie 2.

Każda z liczb występujących w iloczynie, na który rozpisaliśmy liczbę 4620 jest jej dzielnikiem, więc 4 jest dzielnikiem 4620.

 

Czy liczba 4620 jest podzielna przez 8? NIE

Gdyby w rozkładzie na czynniki pierwsze 2 występowały trzy razy, to liczba byłaby podzielna przez 8. (nie możemy tak wymnożyć, któryś z czynników, aby w wyniku otrzymać 8)

 

Czy liczba 2079 jest podzielna przez 6? NIE

Gdyby w rozkładzie na czynniki pierwsze liczby 2079 występowała jeszcze 2, to stworzylibyśmy iloczyn 2∙3 i liczba byłaby podzielna przez 6, ale nie ma takich czynników, które wymnożone przez siebie dałyby 6, więc liczba nie jest podzielna przez 6.

 

Czy liczba 2079 jest podzielna przez 21? TAK

Liczbę 2079 możemy zapisać w postaci iloczynu:

`3*3*21*11`  

ponieważ w rozkładzie na czynniki pierwsze występuje 3 i 7.

Każda z liczb występujących w iloczynie, na który rozpisaliśmy liczbę 2079 jest jej dzielnikiem, więc 21 jest dzielnikiem liczby 2079.