Autorzy:Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Nie wykonując dokładnych ...4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Nie wykonując dokładnych ...

3Zadanie
4Zadanie

`"a)"\ 1894-1582>300` 

Gdybyśmy odejmowali 1800-1500 to otrzymalibyśmy dokładniie 300.

Gdybyśmy odejmowali 1894-1594, to także otrzymalibyśmy dokładnie 300.

My odejmujemy mniej niż 1594, więc wynik odejmowania będzie większy od 300.

 

`"b)"\ 4648-4589<100` 

Gdybyśmy odejmowali 4600-4500, to otrzymalibyśmy dokładnie 100.

Gdybyśmy 4648-4548, to także otrzymalibyśmy 100.

Ponieważ odejmujemy liczbę większą niż 4548, to otrzymamy w wyniku mniej niż 100.

 

`"c)"\ 5379-5285>50` 

Gdybyśmy odejmowali 5379 -  5329 to otrzymalibyśmy równe 50.

Ponieważ my odejmujemy mniej niż 5329 (odejmujemy 5285), to otrzymamy większy wynik. 

 

`"d)"\ 638:9>70` 

Gdybysmy dzielili 630 przez 9, to w wyniku otrzymalibyśmy dokładnie 70.

My dzielimy liczbę większą od 630, więc wynik też będzie większy.

 

`"e)"\ 704:8<90` 

Gdybyśmy dzielili 720 przez 8, to otrzymalibyśmy w wyniku 90.

Ponieważ dzielimy liczbę mniejszą, więc wynik bedzie mniejszy niż 90.

 

`"f)"\ 491:6>80` 

Gdybysmy dzieli 480 przez 6, to otrzymalibyśmy wynik równy 80.

Dzielimy jednak liczbę większą, więc wynik będzie też większy.