Autorzy:Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Symbole gwiazdki i trójkąta oznaczają dwie wielokrotności liczby 7, (...)4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Symbole gwiazdki i trójkąta oznaczają dwie wielokrotności liczby 7, (...)

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

`**`  `"TAK"`

 

`**+1` "`NIE"`

 

`**+7` `"TAK (suma dwóch liczb podzielnych przez 7 jest podzielna przez 7)"` 

 

`2* **` `"TAK (jeśli jeden czynnik jest podzielny przez 7, to cały iloczyn jest podzielny przez 7)"` 

 

`7* **` `"TAK "` 

 

`**+70` `"TAK (suma dwóch liczb podzielnych przez 7 jest podzielna przez 7) "`

 

`**+Delta` `"TAK (suma dwóch liczb podzielnych przez 7 jest liczbą podzielną przez 7)"` 

 

`**-Delta``"TAK (różnica dwóch liczb podzielnych przez 7 jest liczbą podzielną przez 7)"`

 

`**+Delta+3``"NIE"` 

 

`** * Delta`  ` "TAK ( wynik mnożenia dwóch licz podzielnych przez 7 jest podzielny przez 7 "` 

 

`** *(Delata+1)`   `"TAK (jeśli jeden czynnik jest podzielny przez 7, to cały iloczyn jest podzielny przez 7)"` 

 

`** * Delta +1` `"NIE"`

 

 

Aby przekonać się, że jest to prawda można podstawić jakieś wielokrotności siódemki, na przykład `**=14` , `Delta=7`