Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Wpisz na rysunku odpowiednie ...4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wpisz na rysunku odpowiednie ...

1Zadanie
2Zadanie

Przykład a)

Obliczmy długość odcinka a:

`2^2+3^2=a^2` 

`4+9=a^2` 

`a^2=13` 

`a=sqrt13` 

Obliczmy długość odcinka d:

`2^2+6^2=d^2`

`4+36=d^2` 

`d^2=40` 

`d=sqrt40=sqrt(4*10)=2sqrt10`  

Obliczmy długość wszystkich odcinków:

`"Suma"=3*2+2*6+2*d+2a`

`"Suma"=6+12+4sqrt10+2sqrt13` 

`"Suma"=18+4sqrt10+2sqrt13` 

 

Przykład b)

Obliczmy długość odcinka a:

`2^2+a^2=(2sqrt5)^2` 

`4+a^2=20` 

`a^2=16` 

`a=4` 

Obliczmy długość odcinka b:

`5^2+2^2=b^2` 

`25+4=b^2` 

`b^2=29` 

`b=sqrt29` 

Obliczmy długość odcinka c:

`2^2+a^2=c^2`

`4+4^2=c^2` 

`4+16=c^2` 

`c^2=20`

`c=sqrt20=sqrt(4*5)=2sqrt5`  

Obliczmy długość wszystkich odcinków:

`"Suma"=4*2+5+2sqrt5+b+c+2*(5+a)`  

`"Suma"=8+5+2sqrt5+sqrt29+2sqrt5+2*(5+4)` 

`"Suma"=13+2sqrt5+sqrt29+2sqrt5+18`   

`"Suma"=31+4sqrt5+sqrt29`