Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Zapisz w jak najprostszej ...4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zapisz w jak najprostszej ...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

`"a)"\ 3x-2xy+5x=8x-2xy`

`"b)"\ 7a^2+2a^2x-9a^2+2a^2=2a^2x-2a^2+2a^2=2a^2x`

`"c)"\ 3ab-a^3b-8ba=-5ab-a^3b` 

`"d)"\ 2x^2y-3,5xy^2-1,5x^2y-3xy^2+4xy^2-4xy^2=0,5x^2y-6,5xy^2` 

Jeżeli przed nawiasem znajduje się znak "-", to opuszczając nawias zmieniamy znaki liczb, które się w nim znajdują.

`"e)"\ (5x-7y)-(3y-7x)=5x-7y-3y+7x=12x-10y`

Mnożąc wyrażenie (liczbę lub jednomian) stojące przed nawiasem, przez wyrażenie w nawiasie, mnożymy wyrażenie stojące przed nawiasem przez każde wyrażenie, które w tym nawiasie się znajduje.

`"f)"\ -(a-2b)-2(b-2a)=-a+2b-2*b-2*(-2a)=-a+2b-2b+4a=3a` 

`"g)" \ 3(x-2y)-2(y-3x)=3x-6y-2y+6x=9x-8y`