Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Zapisz krócej:4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

`"a)"sqrt3*sqrt(5/3)=strikesqrt3^1*(sqrt5)/strike(sqrt3)^1=sqrt5` 

 

`"b)"\ (6sqrt5-4sqrt5)/sqrt5=(6strikesqrt5^1)/strikesqrt5^1-(4strikesqrt5^1)/strikesqrt5^1=6-4=2` 

 

`"c)"\ sqrt7/(2sqrt7+4sqrt7)=strikesqrt7^1/(6strikesqrt7^1)=1/6`    

 

`"d)"\ (8sqrt3-2sqrt3)/(4sqrt3-sqrt3)=(6strikesqrt3^1)/(3strikesqrt3^1)=strike6^2/strike3^1=2` 

 

`"e)"\ 2sqrt3*3sqrt2=6sqrt(3*2)=6sqrt6` 

 

`"f)"\ (6sqrt27)/(3sqrt3)=(strike6^2sqrt(9*3))/(strike3^1sqrt3)=(2sqrt9*strikesqrt3^1)/(strikesqrt3^1)=2sqrt9=2*3=6` 

 

`"g)"\ (root(3)(2)*root(3)(15))/root(3)(6)=root(3)(2*15)/root(3)(6)=root(3)(30)/root(3)(6)=root(3)(strike30^5/strike6^1)=root(3)(5)` 

 

`"h)"\ (2root(3)(3)*3root(3)(-10))/root(3)(5)=(6root(3)(3*(-10)))/root(3)(5)=(6root(3)(-30))/root(3)(5)=6root(3)(-strike30^6/strike5^1)=6*root(3)(-6)`