Autorzy:Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Podkreśl liczby równe ...4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Podkreśl liczby równe ...

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

`(1/7)^77*7^77=1^77/strike(7^77)*strike(7^77)=1` 

 

`(1/5)^5*(0,5)^5=1^5/5^5*(5*0,1)^5=1/strike(5^5)*strike(5^5)*0,1^5=0,1^5!=1` 

 

`((1*2*3*4*5)^6)/((2*3*4*5*6)^6)=(1^6*strike(2^6)*strike(3^6)*strike(4^6)*strike(5^6))/(strike(2^6)*strike(3^6)*strike(4^6)*strike(5^6)*6^6)=1^6/6^6=1/6^6!=1` 

 

`36^8/(2^8*3^8)=36^8/((2*3)^8)=36^8/6^8=(strike36^6/strike6^1)^8=6^8!=1`     

 

`(2^3*3^3*5^3)/30^3=((2*3*5)^3)/30^3=strike(30^3)/strike(30^3)=1` 

 

`1/5^7:(1/5)^7=1/5^7:1^7/5^7=1/strike(5^7)*strike(5^7)/1^7=1` 

 

`((23*45)^3)/(23*45^3)=(23^3*strike(45^3))/(23*strike(45^3))=23^3/23=23^2!=1` 

 

Podkreślamy:

`(1/7)^77*7^77` 

`(2^3*3^3*5^3)/30^3`

`1/5^7:(1/5)^7`